25 európai ország korlátozza a román állampolgárok beutazását

• Hírek

25 azoknak az európai országoknak a száma, amelyek valamilyen formában korlátozzák a Romániából történő beutazást, ebből 16 ország az Európai Unió tagja. Ezek az államok a következők: Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lettország, Litvánia, Magyarország, Moldovai Köztársaság, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna.

Szerbia egy 48 órásnál nem régebbi negatív koronavírus-teszt birtokában engedi be a román állampolgárokat. Ez alól kivételt képeznek a kamionsofőrök, a 12 évnél fiatalabb gyermekek, amennyiben a szülőnek vagy a gondozónak van negatív tesztje, de a Szerbiában ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkezőktől sem kérik a tesztet. A nemzetközi áruszállítás esetében az átutazás 12 óra alatt kell, hogy megtörténjen.

Az intézkedés nem vonatkozik a Romániából utazó szerb állampolgárokra.

Január 11-től a Romániából Németországba érkező személyeknek – állampolgárságtól függetlenül – egy 48 óránál nem régebben elvégzett negatív PCR vagy antigén, angol vagy német nyelven kiállított tesztet kell felmutatniuk. A beutazást követően 10 napig karanténba is kell vonulniuk. Abban az esetben lehet 10 napnál korábban felfüggeszteni a karantént, ha az országba való érkezést követő 5. napon vagy később, az illető személy elvégez egy tesztet, és az negatív lesz. A karantén nem vonatkozik az átutazókra, vagy azokra, akik legtöbb 24 órát töltenek az országban, akik maximum 72 órára elsőfokú rokont látogatnak, vagy az áru- és személyszállító fuvarozókra.

Svájc is korlátozza a Romániából érkezők beutazását – derül ki a román külügyminisztérium közleményéből.

A tájékoztatás szerint a svájci hatóságok Romániát is felvették a fokozott járványügyi kockázatot jelentő országok listájára, ezért mindenkinek, aki Románia területéről érkezik Svájcba, 10 napra karanténba (lakhelyi elkülönítésbe) kell vonulnia. A karanténba vonulóknak az országba való belépésüktől számított két napon belül kötelességük felvenni a kapcsolatot az illetékes kanton hatóságaival, és követniük kell annak utasításait.

A szabályozás szerint a karanténidőszak nem szakítható meg negatív koronavírus-teszt esetén. Az intézkedések be nem tartása 10 ezer svájci frankig terjedő bírságot vonhat maga után.

A karanténkötelezettség alól mentesülnek azok a tünetmentes személyek, akik: áru- vagy személyszállítás okán tartózkodtak magas járványügyi kockázatot jelentő országban; akik csak átutaznak Svájcon; akik csak átutaztak Románián vagy más magas járványügyi kockázatot jelentő országon, kevesebb, mint 24 órát töltve ott; a svájci egészségügyi rendszerben és/vagy közbiztonsági és rendvédelmi rendszerben dolgozók; akik munkaügyben vagy egészségügyi okból utaznak Svájcba.

 

A Romániából Olaszországba utazó személyek esetében van egy sor módosítás, további kivételeket vettek fel azon kategóriák listájára, amelyek esetében a 14 napos karantén nem kötelező. Az intézkedések október 14-étől november 13-áig érvényesek.

Nem kerülnek 14 napos karanténba azok a személyek, akiknek nincsenek COVID-19-re utaló tüneteik és az utóbbi 14 nap során nem tartózkodtak a kockázatos besorolású országokban (Örményország, Bahrein, Bangladesh, Bosznia és Hercegovina, Brazília, Chile, Kuvait, Észak-Macedónia, Moldovai Köztársaság, Oman, Panama, Peru, Dominikai Köztársaság, Koszovó, Montenegró, Columbia), illetve a következő helyzetek egyike igaz rájuk:

  • rövid tartózkodásra (legtöbb 120 órára) érkezik Olaszországba munkaügyben, egészségügyben vagy abszolút sürgősség ügyében, és köteles elhagyni az ország területét a 120 óra letelte előtt, ellenkező esetben elkülönítésbe kell vonulnia;
  • az országot tranzitáló személy, aki legtöbb 36 órát tölt az ország területén saját gépkocsijával haladva, és köteles elhagyni az ország területét a 36 óra letelte előtt, ellenkező esetben elkülönítésbe kell vonulnia;
  • az EU valamely országának állampolgárai vagy a következő országok – San Marino, Vatikán, Ausztria, Bulgária, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Németország, Görögország, írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, Magyarország, Izland, Liechenstein, Norvégia, Svájc, Andorra, Monaco, Belgium, Franciaország, Hollandia, Csehország, Spanyolország, Egyesült-Királyság, Ausztrália, Kanada, Grúzia, Japán, Új-Zéland, Románia, Ruanda, Korea Köztársaság, Thaiföld, Tunézia, Uruguay – állampolgárai vagy rezidens lakosai, akik az elmúlt 14 napban nem tartózkodtak a kockázatos besorolású országokban és munkaügyben utaznak be;
  • egészségügyi személyzet tagjai, akik dolgozni mennek, akár rövid időszakra is;
  • a határ mentén élő, szomszédos országba munkába ingázó személyek;
  • az olaszországi székhelyű cégek alkalmazottai, akik munkaügyben legtöbb 5 napra külföldre utaznak; diplomáciai testületek és konzuli irodák, vagy nemzetközi szervezetek személyzete, katonai vagy rendőri személyzet tagjai;
  • a más országokban tanuló iskolások és egyetemisták, akik naponta, vagy legalább hetente egyszer ingáznak lakhelyük és az oktatási intézmény között.

A külügyminisztérium tájékoztatása értelmében amennyiben tünetmentesek, a következő kategóriákba tartozó személyeknek nem kell 14 napos karanténba vonulniuk: a szállítási járműveken dolgozó személyzet tagjai; nemzetközi sportversenyek vagy kiállítások résztvevői az egészségügyi minisztérium által kiállított engedély és egy negatív koronavírusteszt birtokában. A külügyi tárca hangsúlyozza, hogy minden más személy, aki Romániából Olaszországba utazik, köteles 14 napra karanténba vonulni.

 

Szeptember 1-jétől a külföldi állampolgárok Magyarország területére nem léphetnek be. A külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig 14 napra karanténba kell vonulniuk. Ezt úgy tudják lerövidíteni, ha 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel két negatív tesztet is bemutatnak. Azoknak a magyaroknak, akik belépnek az országba, két negatív tesztet kell bemutatniuk, ez vonatkozik a külföldi diákokra, akik Magyarországra jönnek tanulni. A tesztet mindenkinek magának kell finanszíroznia, nem fizeti ki senki helyett az állam. Szeptember 1-jétől csak a Magyarországon elvégzett teszteket fogadják el, a külföldön elvégzett teszteket nem.

A szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 órára az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek, de ezt a sávot nem hagyhatják el. Szintén beléphetnek az ebben a 30 kilométeres sávban élő magyarok is, ha 24 óránál kevesebbet tartózkodtak a szomszédos állam határától számított 30 kilométeres sávban.

 

Norvégiába csak az érkezést megelőző legtöbb 72 órában elvégzett negatív koronavírusteszttel lehet belépni azokból az országokból, amelyek az úgynevezett vörös zónához tartoznak, mint Románia is. Aki nem rendelkezik angol, német, francia, norvég, dán vagy svéd nyelvre lefordított negatív teszteredménnyel, nem léphet be Norvégia területére. Kiegészítő intézkedésként mindenkinek, aki vörös zónából érkezik, 10 napos karanténba kell vonulnia, amit ha nem áll rendelkezésre más hely, egy szállodában kell letölteni. Az intézkedés a norvég állampolgárok családtagjaira is vonatkozik, akik látogatóba érkeznek az országba, kivételt csak a norvég állampolgárok, az átutazók és néhány különleges státuszban lévő személy képez.

Ausztria január 15-étől kezdődően regisztrációs kötelezettséghez köti az ország területére való belépést. A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint az ettől a dátumtól Ausztriába utazóknak az ország területére való belépés előtt regisztrálniuk kell online egy beutazási nyomtatvány kitöltésével, amely itt érhető el. (https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html)
A nyomtatvány német és angol nyelven is elérhető. Ugyanakkor az ország területére való belépéskor a beutazóknak be kell mutatniuk a regisztrációkor kapott visszaigazolást elektronikus vagy kinyomtatott formában. Amennyiben az online regisztrációra nincs lehetőség, rendkívüli esetekben kézzel is kitölthető és aláírható a nyomtatvány.
Mentesülnek a regisztrációs kötelezettség alól az áruszállítók, az ingázók, az országon átutazó személyek, illetve a halaszthatatlan családi eseményeken (például temetésen) részt vevők. A külügy arra is rámutat, hogy a regisztrációs kötelezettség mellett március 31-éig még érvényes az az intézkedés, miszerint a magas kockázatú országokból – köztük Romániából – érkezőknek kötelezően 10 napos karanténba kell vonulniuk, amelyet legkorábban 5 nap után elvégzett negatív PCR vagy antigén teszt birtokában hagyhatnak el. Mind a karanténnal, mind a teszteléssel járó költségek a beutazót terhelik. Az intézkedések a turistákra is érvényesek.
72 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy antigénteszt-eredmény birtokában utazhatnak be az országba az alábbi kategóriákba tartozók: diplomáciai személyzet és nemzetközi szervezetek alkalmazottai, a humanitárius küldetést ellátók, munkavégzési célból beutazók, egészségügyi ellátás céljából beutazó személyek egy kísérővel, halaszthatatlan bírósági vagy hatósági eljárásban megszabott kötelezettségüket teljesítők (pl. idézésre való jelentkezés).

A Romániából érkező és Görögország területére lépő állampolgároknak fel kell mutatniuk egy maximum 72 órával korábban készített negatív koronavírus-tesztet (korábban voltak kivételek).

A görög hatóságok egyaránt kérni fogják a tesztet a szárazföldi és vízi határokon, illetve a repülőtereken.

Az intézkedés egyelőre augusztus 31-éig van érvényben, de a jogszabály előzetes bejelentés nélkül, bármikor módosítható.

A külügy emlékeztet: a COVID-19 fertőzés molekuláris tesztjét akkreditált laboratóriumban kell elvégezni, a bizonyítványt pedig angolul kell kiállítani, és tartalmaznia kell az illető személy nevét, valamint személyi igazolványának vagy útlevélének számát.

 

Ciprusba nem utazhatnak román állampolgárok turisztikai céllal. A beutazás csak a tartózkodási engedéllyel rendelkezőknek, valamint bizonyos kategóriába tartozó személyek számára engedélyezett.

A tartózkodási engedéllyel rendelkezőknek szükségük van egy utazási engedélyre, amelyet a www.cyprusflightpass.gov.cy kell kérni. Az utazást 24 órával az indulás előtt kell regisztrálni. Az engedélyhez ki kell tölteni egy kérdőívet, és fel kell tüntetni a repülés adatait.

A beutazáshoz szükséges még negatív koronavírus-teszt, amelyet vagy Romániában, 72 órával az utazás előtt készítenek el, vagy a megérkezés után, a ciprusi repülőtéren lehet elvégezni 60 euróért. Szükség van még ugyanakkor a tartózkodást igazoló iratra is.

Ciprus megengedi még bizonyos kategóriába tartozó személyeknek, hogy beléphessenek az országba. (pl. sportolók, diplomaták, munkavállalási engedéllyel rendelkező szakértők, hozzátartozó temetésén való részvétel). Számukra van egy plusz beutazási feltétel is: a ciprusi külügyminisztérium által kibocsátott különleges engedély, amelyet a covid19@crmd.moi.gov.cy e-mail címen kell kérvényezni. Ugyanakkor egy 72 órásnál nem régebbi koronavírus-teszt, valamint az utazási engedély szükséges a belépéshez.

Ciprus a legmagasabb járványtani kockázati országok közé sorolta Romániát.

A külügyminisztérium honlapján olvasható, hogy minden állampolgárnak, aki innen érkezik, 14 napig karanténba kell vonulnia.

 

Észtországba és Litvániába 14 napos, Lettországba pedig 10 napos karanténba vagy elkülönítésbe kell vonulniuk a román állampolgároknak.

 

Finnország vörös országnak sorolta Romániát. Néhány kivételtől eltekintve megtiltotta a román állampolgárok belépését az országba. Beléphetnek azok, akiknek tartózkodási engedélyük van, munkahelyi szerződéssel rendelkeznek, elsőfokú rokont látogatnak, vagy egy finnországi tanintézménybe járnak. Megengedett ugyanakkor az országon való áthaladás. Az országba belépő román állampolgároknak határozottan javasolják a 10 napos karantént.

 

Dánia nem engedi be a Romániából érkező turistákat, az országba csak nyomós indokkal léphetnek be a román állampolgárok. Negatív koronavírus-tesztet nem kér a dán állam, a tüneteket mutató román személyeknek viszont tilos a belépés. A Romániából érkezőknek beutazáskor határozottan ajánlják a 14 napos karantént. A turisztikai céllal történő átutazás lehetséges, ha felmutatnak egy Dánián kívüli szállásfoglalást, vagy ha más alapos indokkal utaznak Dánián keresztül egy másik országba. A tüneteket mutató személyeknek a tranzitálást sem engedélyezik. A dániai külügyminisztérium ugyanakkor azt javasolja az állampolgárainak, hogy lehetőleg kerüljék a Romániába való utazást.

Január 11-től csak azok utazhatnak be külföldről Nagy-Britanniába, akik indulásuk előtt koronavírus-szűrésen vesznek részt és a teszt eredménye negatív – közölte a brit közlekedési minisztérium. A tájékoztatás szerint az intézkedés – a 11 évesnél fiatalabb gyerekek, valamint az árufuvarozásban dolgozók és a közlekedési vállalatok járműveinek személyzete kivételével – mindenkire vonatkozik, így azokra is, akik a brit kormány által az angliai karanténkötelezettség alól mentesített országokból érkeznek.
Azokat, akik az e kötelezettség alól nem mentesített országokból – köztük Magyarországról vagy Romániából – utaznak Angliába, a negatív koronavírus-szűrési lelet sem menti fel a kötelező tíznapos angliai karantén alól. A brit közlekedési minisztérium pénteki tájékoztatása szerint az Angliába utazóknak indulásuk előtt kell elvégeztetniük a koronavírus-szűrést, és 72 óránál nem régebbi negatív leletet kell felmutatniuk az őket szállító közlekedési vállalatoknak. Az intézkedés a repülőgéppel, hajóval vagy vonattal Angliába érkezőkre vonatkozik, és a közlekedési cégek szükség esetén megtiltják a beszállást – fogalmaz a tárca közleménye. A brit közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint továbbra is van lehetőség arra, hogy a karanténkötelezettség alól nem mentesített országokból Angliába utazók lerövidítsék a karanténidőszakot, ha az indulásuk utáni ötödik napon újabb koronavírus-szűrést végeztetnek, és ennek eredménye is negatív.

 

Szlovénia  Románia 15 megyéjét a vörös zónához sorolta Szlovénia: Fehér, Bákó, Bihar, Brăila, Brassó, Bukarest, Krassó-Szörény, Kolozs, Kovászna, Iași, Ilfov, Neamț, Prahova, Vâlcea, Vaslui. Aki innen utazik az országba, annak kötelező a 14 napos elkülönítés vagy egy 48 órásnál nem régebbi negatív teszt felmutatása. Az országon való áthaladást nem korlátozzák, de 12 órán belül ki kell lépniük Szlovéniából.

 

Belgium vörös zónának minősítette Románia egész területét.

A külügyminisztérium tájékoztatása szerint augusztus 26-ától mindenkinek, aki Romániából utazik Belgiumba, érkezés után elkülönülésbe kell vonulnia, és a koronavírus kimutatására alkalmas PCR-tesztet kell végeztetnie. A tesztet a belga hatóságok végzik el az országba érkezéskor, ezért az oda utazókat arra kérik, hogy vegyék fel a kapcsolatot kezelőorvosukkal vagy egy családorvossal, aki elrendeli a tesztelést.

A külügy emlékeztet, hogy augusztus 1-jétől a Belgiumba történő beutazást megelőző 48 órában kötelező egy online űrlap (Passenger Locator Form) kitöltése. Az űrlap ezen a címen érhető el: https://cutt.ly/bffiFXB

Nem kell kitölteniük az űrlapot azoknak, akik nem repülővel vagy hajóval érkeznek Belgium területére, és 48 óránál rövidebb ideig szándékoznak az ország területén tartózkodni (beleértve az átutazókat is), vagy akik korábban 48 óránál rövidebb ideig tartózkodtak külföldön.

 

A román állampolgárok csak a belépés előtt legfeljebb 48 órával elvégzett, negatív koronavírus-teszttel utazhatnak be Bosznia-Hercegovinába – hívja fel a figyelmet a külügyminisztérium közleménye. Átutazáshoz nem kell teszt, ám ezt csak a neumi korridoron lehet megtenni (Horvátország – Bosznia-Hercegovina – Horvátország).

 

Ukrajna vörös kategóriába sorolta Romániát. Az innen érkezőknek 14 napig hatósági karanténba vagy otthoni elkülönítésbe kell vonulni. Nem kötelező a karantén, ha a román állampolgárok beutazás után elvégeznek egy koronavírus-tesztet egy ukrajnai laboratóriumban, vagy ha határátlépéskor felmutatnak az elmúlt 48 órában elvégzett negatív teszteredményt. Ugyanakkor az országon való átutazás esetén sem kötelező a karantén, ha a tranzit nem hosszabb 48 óránál.

 

Aki Oroszországba utazik, és kevesebb, mint 72 órát tölt az országban, annak elegendő egy legtöbb 72 órás negatív tesztet felmutatnia. Aki ellenben több mint három napot marad az országban, annak 14 napos karanténba kell vonulnia.

 

Forrás: digi24.ro, agerpres.ro