Kérdések és válaszok az uniós digitális Covid-igazolványról

• Mit tegyünk

Az uniós digitális Covid-igazolvány (korábban digitális zöldigazolvány) meg fogja könnyíteni az emberek biztonságos szabad mozgását az EU-n belül a Covid19-világjárvány idején. Az igazolvány bizonyítja, hogy birtokosát beoltották a Covid19 ellen, negatív teszteredményt kapott, vagy felgyógyult a koronavírus-betegségből. Az igazolványt valamennyi uniós tagállamban, valamint Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában is lehet majd használni. Svájccal még zajlanak a Covid-igazolvány használatával kapcsolatos tárgyalások. A Bizottság dolgozik azon, hogy az igazolványok kompatibilisek legyenek az EU-n kívüli országok rendszereivel.

Mik az uniós digitális Covid-igazolvány fő elemei?

  • Az uniós digitális Covid-igazolványok rendszere a Covid19-cel kapcsolatos három különböző jellegű igazolványt foglal magában: egy oltási igazolványt, egy tesztigazolványt és egy gyógyultsági igazolványt.
  • Ezek a Covid19-világjárvány alatt a szabad mozgás megkönnyítése érdekében valamennyi uniós tagállamban kiadhatók és használhatók. Minden uniós polgár és családtagjaik, valamint az uniós tagállamokban jogszerűen tartózkodó vagy lakhellyel rendelkező nem uniós állampolgárok jogosultak lesznek arra, hogy térítésmentesen megkapják az igazolványokat.
  • Az uniós igazolványok csak a birtokosuk beoltottsági, tesztelési és gyógyultsági állapotának igazolásához és ellenőrzéséhez szükséges minimális információkat tartalmazzák.
  • A beoltottság nem lesz előfeltétele az utazásnak. Minden uniós polgárnak alapvető joga van az EU-n belüli szabad mozgáshoz – függetlenül attól, hogy kapott-e oltást vagy sem.

Az uniós digitális Covid-igazolvány és a szabad mozgás

Hogyan könnyíti meg az uniós digitális Covid-igazolvány a biztonságos szabad mozgást?

A tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy az uniós digitális Covid-igazolvány birtokosaival szemben további utazási korlátozásokat vezessenek be, eltekintve a népegészség védelméhez szükséges és arányos korlátozásoktól. Újabb korlátozások bevezetése esetén az érintett tagállamnak mihamarabb értesítenie kell a Bizottságot és az összes többi tagállamot, és meg kell indokolnia döntését.

Az uniós digitális Covid-igazolvány minden uniós országban használható, és bizonyítja birtokosa beoltottságát, teszteredményeit vagy gyógyultságát. Az uniós digitális Covid-igazolvány birtokosai utazás esetén ugyanazokat a jogokat élvezhetik, mint a felkeresett tagállam beoltott, tesztelt vagy koronavírus-betegségen átesett polgárai.

Május 31-én a Bizottság javasolta, hogy a szabad mozgásra vonatkozó korlátozások Unión belüli összehangolásáról szóló tanácsi ajánlást egészítsék ki egyértelmű szabályokkal arra vonatkozóan, hogy a tagállamok milyen feltételek mellett oldják fel az utazási korlátozásokat az uniós digitális Covid-igazolvánnyal rendelkező személyek tekintetében.

 

Hogyan biztosítható, hogy a be nem oltottakat ne érje hátrányos megkülönböztetés a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlása során?

Az EU-n belüli szabad mozgáshoz való jog tiszteletben tartásának biztosítása és a be nem oltott személyek hátrányos megkülönböztetésének elkerülése érdekében az uniós digitális Covid-igazolványok rendszere egyaránt kiterjed a Covid19 elleni oltást tanúsító igazolványokra, a tesztigazolványokra és a Covid19-gyógyultsági igazolványokra. Így a lehető legtöbb személy használhatja utazásaihoz az uniós digitális Covid-igazolványt.

Az uniós digitális Covid-igazolvány célja az Unión belüli szabad mozgás megkönnyítése. Az igazolvány birtoklása nem lehet az utazás előfeltétele. Az uniós digitális Covid-igazolvány nem útiokmány. A beoltott és a be nem oltott személyek számára ugyanúgy biztosítani kell, hogy gyakorolhassák a szabad mozgáshoz való jogukat, szükség esetén olyan korlátozásokkal, mint a tesztelés vagy a karantén/önkéntes karantén.

 

Mi a Bizottság és mi a tagállamok teendője?

Minden tagállamnak ingyenesen biztosítania kell az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításához szükséges digitális rendszereket. Ide tartoznak a következők:

  • egy olyan alkalmazás vagy portál, amely alkalmas mind digitális, mind papíralapú igazolványok kiadására;
  • egy tárolási megoldás a polgárok számára (adattár-alkalmazás, már meglévő kontaktkövető/nyomonkövető alkalmazás);
  • az ellenőrzéshez szükséges szkennelőalkalmazás (pl. okostelefonos alkalmazás).

A munka megkönnyítése érdekében a Bizottság az igazolványok kiállításához, tárolásához és ellenőrzéséhez használható nyílt forráskódú referenciaalkalmazásokat tesz elérhetővé. Ezeket az SAP és a T-Systems készítette a Bizottság számára. A tagállamok ugyanakkor saját alkalmazásokat is kifejleszthetnek, vagy használhatnak már meglévő tárolóalkalmazásokat. A műszaki előírásokról a tagállamok április 21-én megállapodtak az eHealth-hálózat keretében.

 

Hogyan fog a gyakorlatban működni az uniós digitális Covid-igazolvány?

Mikor lesz használatra készen az uniós digitális Covid-igazolvány?

Az igazolványt valamennyi uniós tagállam be fogja vezetni. Kiállítása és használata máris megkezdhető, de július 1-jétől minden tagállamban elérhetővé kell válnia. Arra az esetre, ha egy tagállam az előírt időpontra nem készülne fel az igazolványok kiállítására, a rendelet hathetes bevezetési időszakról rendelkezik, melynek során más formátumú igazolványok is használhatók és azokat el kell fogadni a többi tagállamban.

 

Milyen információk fognak szerepelni az uniós digitális Covid-igazolványon?

Az uniós digitális Covid-igazolvány csak az olyan szükséges információkat tartalmazza, mint a név, a születési dátum, a kiállító és az igazolvány egyedi azonosítója. Ezenfelül

  • az oltási igazolványok esetében: az oltóanyag típusa és gyártója, a beadott adagok száma, az oltás(ok) beadásának napja;
  • a tesztigazolványok esetében: a teszt típusa, a tesztelés napja és ideje, helye és eredménye;
  • a gyógyultsági igazolványok esetében: a pozitív teszteredmény dátuma és az érvényességi idő.

 

Milyen gyakorlati lépéseket kell tennem az uniós digitális Covid-igazolvány megszerzéséhez?

Ha valaki egy uniós országban oltást kap, vagy automatikusan vagy kérésre megkapja az uniós digitális Covid-igazolványt. Az igazolványt egy tagállami hatóság állítja ki, amely lehet akár az oltást beadó szerv. A kiállító lehet kórház vagy más egészségügyi intézmény, de elektronikus egészségügyi portál is. Ugyanez igaz a teszt- és a gyógyultsági igazolványokra. Az igazolványok kiállításával kapcsolatos részleteket az egyes tagállamok határozzák meg.

A valamely Unión kívüli országban beoltott uniós polgárok kérhetnek uniós digitális Covid-igazolványt az állampolgárságuk szerinti vagy a lakóhelyük szerinti tagállamtól. Ennek felételei az oltás hitelt érdemlő igazolása és az egészségügyi rendszer megfelelő felépítése. További tájékoztatásért forduljon az állampolgársága vagy a lakóhelye szerinti tagállamhoz!

 

Mely oltóanyagokat fogják elfogadni?

A tagállamoknak az oltási igazolványt a Covid19 elleni oltóanyag típusától függetlenül kell kiállítaniuk.

Amennyiben a tagállamok az oltási bizonyítvánnyal rendelkezőknek elengednek bizonyos népegészségügyi korlátozásokat – például a tesztelést vagy a karantént –, azonos feltételek mellett el kell fogadniuk az uniós digitális Covid-igazolványok rendszerében kiadott oltási igazolványokat. Ez a kötelezettség azonban azokra az oltóanyagokra korlátozódik, amelyek uniós szintű forgalombahozatali engedéllyel rendelkeznek. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy elfogadják a nemzeti szinten engedélyezett vagy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által jóváhagyott vakcinákról kiállított oltási bizonyítványokat is.

 

Kiállítható-e digitális Covid-igazolvány már az első oltás beadása után?

Az igazolványt kiállíthatják mindenkinek, aki valamely uniós tagállamban Covid19 elleni oltást kapott, akárhányadik adagról van is szó. A beadott adagok számát egyértelműen fel kell tüntetni az uniós digitális Covid-igazolványon, jelezve, hogy az oltási sorozat lezárult-e.

A rendelet értelmében a tagállamoknak mindenki esetében azonos feltételek mellett kell elfogadniuk az oltási igazolványokat, vagyis ha saját állampolgáraikat mentesítik az utazási korlátozások alól egy uniós szintű forgalombahozatali engedéllyel rendelkező kétadagos vakcina első adagjára vonatkozó igazolvány birtokában, ugyanígy kell bánniuk más uniós országok állampolgáraival.

Május 31-én a Bizottság javaslatot tett arra, hogy a tagállamok (legkésőbb 14 nappal az utolsó adag beadását követően) oldják fel az utazási korlátozásokat azok tekintetében, akik teljes mértékben be vannak oltva, illetve átestek Covid19-fertőzésen és rendelkeznek uniós digitális Covid-igazolvánnyal.

 

Átestem a Covid19-fertőzésen, és a tagállam, ahol élek, úgy döntött, hogy csak egy adagot kaphatok egy egyébként két oltásból álló sorozatból. Kaphatok én is digitális Covid-igazolványt?

A tagállamok döntenek arról, hogy a betegségen átesett személyeknek kettő helyett csak egy vakcinaadagot biztosítanak-e. Ha így tesznek, az oltási igazolványon fel kell tüntetni, hogy a vakcinázási folyamat egy adag beadását követően lezárult.

A Bizottság is javasolta, hogy azokat a személyeket, akik átestek a Covid19-fertőzésen, majd egy adag vakcinát kaptak egy egyébként két oltásból álló sorozatból, az utazás szempontjából teljes mértékben beoltottnak kell tekinteni.

 

Mi a helyzet azokkal, akiket már beoltottak?

Akik az uniós digitális Covid-igazolvány bevezetése előtt kaptak védőoltást, kérhetik az új formátumú oltási igazolvány kiadását. Ha olyan oltási igazolványt kaptak, amely nem felel meg a rendeletben előírt interoperábilis szabványoknak, új igazolványt kérhetnek a nemzeti hatóságoktól.

 

Hogyan fog kinézni az uniós digitális Covid-igazolvány?

Az uniós digitális Covid-igazolvány digitális formában (például okostelefonos alkalmazásban) és papíron egyaránt elérhető lesz, mindenki választhat. Az igazolványokon QR-kód fog szerepelni, amely tartalmazza a szükséges adatokat, valamint egy digitális aláírást. A QR-kódot az igazolvány hitelességének, sértetlenségének és érvényességének kétséget kizáró ellenőrzésére használják. Az igazolványon szereplő információkat a kiállító tagállam nyelvén (nyelvein) és angolul kell feltüntetni. A tagállamok részvételével közös sablon került kidolgozásra a papíralapú uniós Covid-igazolványok kölcsönös elismerésének megkönnyítése érdekében.

 

Hogyan fogják elfogadni az uniós digitális Covid-igazolványt mindenhol az EU-ban?

Az uniós digitális Covid-igazolványon a hamisítás elleni védelem érdekében szerepel egy digitális aláírással ellátott QR-kód. Az igazolvány ellenőrzésekor beolvassák a QR-kódot és ellenőrzik az aláírást.

Minden kiállító szervnek (pl. kórház, tesztközpont, egészségügyi hatóság) saját digitális aláírási kulcsa van. Ezeket minden országban egy biztonságos adatbázisban tárolják.

Június 1-jén a Bizottság megnyit egy olyan portált, amelyen keresztül a digitális aláírási kulcsok EU-szerte ellenőrizhetővé válnak. Az igazolvány birtokosának személyes adatai azonban nem haladnak át ezen, mivel a digitális aláírás ellenőrzéséhez nincs rájuk szükség.

A portál megnyitása előtt azt sikerrel tesztelte több mint 20 tagállam és Izland.

A Bizottság ezenfelül nyílt forráskódú referenciaalkalmazásokat is biztosít annak érdekében, hogy támogassa a tagállamokat a QR-kódok beolvasására és ellenőrzésére használható szoftver kifejlesztésében a hatóságok számára.

 

Az uniós digitális Covid-igazolványt elfogadják majd Svájcban és az EGT-országokban?

A rendelet be fog kerülni az Európai Gazdasági Térségről szóló (EGT-) megállapodásba, így az EGT-országok (Izland, Liechtenstein és Norvégia) is alkalmazhatják az uniós digitális Covid-igazolványok rendszerét.

A svájci igazolványokat ugyanazokkal a feltételekkel fogják elfogadni, mint az uniós digitális Covid-igazolványokat, ehhez csupán annyi szükséges, hogy Svájc megerősítse ennek viszonosságát, és a Bizottság határozatot hozzon arról, hogy a svájci igazolványok egyenértékűek az uniós digitális Covid-igazolványokkal. Svájccal még zajlanak az ezzel kapcsolatos egyeztetések.

 

Gyerekek is megkaphatják az uniós digitális Covid-igazolványt?

Igen, gyerekek is megkaphatják az uniós digitális Covid-igazolványt.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyta a BioNTech/Pfizer vakcina alkalmazását a 12–15 éves gyerekek esetében. A gyerekek teszt- vagy gyógyultsági igazolványt is kaphatnak. Ezeket az igazolványokat a szüleik is megkaphatják és okostelefon-alkalmazásban tárolhatják.

Május 31-én a Bizottság azt javasolta, hogy a szülőkkel utazó kiskorúakat mentesítsék a karantén alól, ha a szülőkre – például oltás miatt – nem vonatkozik karantén-kötelezettség. A 6 év alatti gyermekeket az utazással kapcsolatos vizsgálatok alól is mentesíteni kell.

 

Mely koronavírusteszteket fogják elfogadni?

A teszteredmények megbízhatóságának biztosítása érdekében az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet alapján csak a 2021/C 24/01 tanácsi ajánlás szerint összeállított közös jegyzékben szereplő, úgynevezett NAAT-tesztek (köztük az RT-PCR-tesztek) és antigén gyorstesztek vonatkozásában bocsátható ki tesztigazolvány.

Mindazonáltal az egyes tagállamok dönthetnek arról, hogy az antigén gyorsteszteket is elfogadják-e, vagy csak a NAAT-teszteket (például az RT-PCR-teszteket).

A Tanács 2021. január 21-én ajánlást fogadott el, amelyben kijelölte az antigén gyorstesztek alkalmazásának és a Covid19-teszteredmények Unión belüli kölcsönös elismerésének közös keretét. Az EU Egészségügyi Biztonsági Bizottsága 2021. május 11-én megállapodott a Covid19 antigén gyorstesztek közös jegyzékének naprakésszé tételéről. Jelenleg 83 féle antigén gyorsteszt szerepel a közös jegyzékben. Az Egészségügyi Biztonsági Bizottság abban is megállapodott, hogy egyszerűsíti a jegyzék frissítésére vonatkozó eljárást, megkönnyítve ezáltal a gyártók számára a piacon elérhető antigén gyorstesztekre vonatkozó adatok benyújtását ezen a felületen.

 

Hogyan támogatja a Bizottság a tagállamokat a Covid19-tesztek megfizethetőbbé tételében?

A tagállamok tesztelési kapacitásainak támogatása érdekében a Bizottság 100 millió eurót mozgósított a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében több mint 20 millió antigén gyorsteszt beszerzésére és elosztására, továbbá elindította több mint félmilliárd antigén gyorsteszt közös közbeszerzését. Emellett a megfizethető tesztek elérhetőségének további támogatása érdekében a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében további 100 millió eurót mozgósít olyan Covid19-tesztek beszerzésére, amelyek megfelelnek az uniós digitális Covid-igazolvány kiállítási feltételeinek.

 

A tagállamoknak minden olyan személyt be kell fogadniuk, akik PCR/antigén gyorsteszttel utaznak?

A rendelettel összhangban, amennyiben egy tagállam elfogad valamilyen típusú tesztigazolványt abból a célból, hogy eltekintsen az utazási korlátozásoktól, azonos feltételek mellett el kell fogadnia az uniós digitális Covid-tesztigazolványt is. Ha egy tagállam csak a PCR-tesztek birtokosai esetében oldja fel a korlátozásokat, akkor nem köteles elfogadni az antigén gyorsteszteket. Ha azonban elfogadja az antigén gyorsteszteket, akkor el kell fogadnia a más tagállamok által kiadott antigéngyorsteszt-igazolványokat is.

 

Miért nem fog kiterjedni a rendszer az öntesztekre?

Az önteszteket nem ellenőrzött körülmények között végzik el, és egyelőre kevésbé tekinthetők megbízhatónak. Az igazolványokat egészségügyi hatóságoknak kell kiállítaniuk, ezek azonban nem tudják ellenőrizni az olyan teszteket, amelyeket például otthon végeznek el, és ezért nem állíthatnak ki azokról megbízható igazolványokat.

 

Lesz-e az igazolványoknak minimális érvényességi ideje?

Május 31-én a Bizottság javaslatot tett az utazási intézkedések összehangolásáról szóló tanácsi ajánlás aktualizálására, amely egységes érvényességi időket tartalmaz a tesztekre vonatkozóan: 72 órát PCR-teszt esetén és – ha azt valamely tagállam elfogadja – 48 órát antigén gyorsteszt esetén.

A rendelet bevezet néhány alapelvet is, például a gyógyultsági igazolvány maximális érvényességi idejét 180 napban határozza meg. Ezeket az elveket a Bizottság új tudományos bizonyítékok alapján kiigazíthatja. A rendelet mindenesetre biztosítja, hogy a más tagállamok által kiállított igazolványokat a nemzeti szinten kiállított igazolványokra vonatkozókkal azonos szabályok szerint fogadják el.

Az oltási igazolványoknak nincs maximális érvényességi idejük, mivel ez a különböző vakcinák által nyújtott védelem időtartamával kapcsolatban felmerülő tudományos bizonyítékoktól függ.

 

Mennyi ideig fogjuk használni az uniós digitális Covid-igazolványt?

A rendelet 2021. július 1-jétől 12 hónapig lesz alkalmazandó.

A Bizottság három hónappal a rendelet alkalmazási időszakának lejárta előtt jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról. A Bizottság – figyelembe véve a járványhelyzet alakulását – e jelentéssel egyidejűleg javasolhatja a rendelet alkalmazási időszakának meghosszabbítását.

 

Milyen költségekkel jár majd az uniós digitális Covid-igazolvány?

Az uniós digitális Covid-igazolvány ingyenes lesz, mivel fontos, hogy mindenki számára könnyen hozzáférhető legyen.

 

Személyes adatok

Hogyan kezelik a személyes adatokat?

Tekintettel arra, hogy az igazolványokban szereplő személyes adatok érzékeny orvosi adatokat is tartalmaznak, nagyon magas szintű adatvédelemről kell gondoskodni.

Az igazolványok csak a minimálisan szükséges információkat fogják tartalmazni, amelyeket a felkeresett országok nem őrizhetnek meg. Ellenőrzés céljából csak az igazolvány érvényességét és hitelességét fogják megvizsgálni, amihez a kiállítót és az aláírást fogják ellenőrizni. Az ellenőrzési folyamat során nem kerül sor a személyes adatok cseréjére. Az egészségügyi adatok az uniós digitális Covid-igazolványt kiállító tagállamnál maradnak.

Az uniós digitális Covid-igazolványok rendszere nem teszi szükségessé uniós szintű egészségügyibizonyítvány-adatbázis létrehozását és karbantartását, és az uniós portálon keresztül nem kerül sor személyes adatok cseréjére.

 

Interoperabilitás – az EU-n belül és kívül

Hogyan biztosított az uniós digitális Covid-igazolványok interoperabilitása?

Az interoperabilitást az biztosítja, hogy a különböző típusú uniós digitális Covid-igazolványokat (oltottsági állapot; teszteredmények; gyógyultsági állapot) a közösen elfogadott szakpolitikáknak, szabályoknak és előírásoknak megfelelően szabványosították. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyik tagállamban kiállított igazolványt egy másik tagállamban is ellenőrizni lehet. A tagállamok továbbra is rugalmasságot élveznek a tekintetben, hogy hogyan építik be igazolványaik kiállítását és ellenőrzését a nemzeti rendszereikbe, csupán ezeknek a közös szabványoknak kell megfelelni.

A tagállamok – a Bizottság támogatásával – megállapodtak az uniós digitális Covid-igazolványokra vonatkozó valamennyi műszaki előírásról, azok interoperabilitásáról és a személyes adatok védelmének való teljes körű megfelelésről. Az előírások nyilvánosan hozzáférhetők.

A gyakorlatban a Bizottság egy olyan portált hoz létre, amelyen keresztül a digitális aláírási kulcsok kicserélhetők a tagállamok között annak érdekében, hogy az uniós digitális Covid-igazolványok EU-szerte ellenőrizhetők legyenek.

 

Pontosan mi az uniós portál?

Az uniós portál egy olyan digitális infrastruktúra, amely a nyilvános aláírási kulcsokat tartalmazó nemzeti adatbázisokat köti össze. Ez lehetővé teszi az igazolványok QR-kódjában szereplő digitális aláírások EU-szerte történő ellenőrzését. Az igazolvány birtokosának személyes adatai azonban nem haladnak át a portálon, mivel a digitális aláírás ellenőrzéséhez erre nincs szükség. A T-Systems és az SAP által létrehozott uniós portált a Bizottság luxemburgi adatközpontjából üzemeltetik.

 

A rendszer már működőképes?

Igen. A portál június 1-jén kezdte meg működését. Ezt megelőzően több mint 20 tagállam és Izland sikeresen tesztelte. Bár a rendelet csak július 1-jétől válik alkalmazandóvá, minden olyan tagállam, amely sikeresen tesztelte a portált, és készen áll az igazolványok kiállítására és ellenőrzésére, önkéntes alapon megkezdheti a rendszer használatát, amennyiben rendelkezik a szükséges jogalappal.

 

Hogyan támogatta a Bizottság a tagállamokat?

2020 novembere óta a Bizottság az e-egészségügyért felelős nemzeti hatóságokat összekötő önkéntes hálózat, az e-egészségügyi hálózat keretében támogatta a tagállamok igazolványokkal kapcsolatos munkáját. Az első iránymutatásokat már 2021 januárjában közzétették.

A Bizottság létrehozta a portált is, amely az elektronikus aláírások határokon átnyúló ellenőrzéséhez szükséges technikai infrastruktúra.

A Bizottság továbbá nyílt forráskódú szoftverekkel és alkalmazásokkal látta el a tagállamokat, hogy könnyen kifejleszthessék az uniós digitális Covid-igazolványok kiadására és ellenőrzésére szolgáló nemzeti megoldásaikat, valamint hogy a polgárok okostelefonjukon tárolhassák azokat (adattár-referenciaalkalmazás).

Végezetül a Bizottság technikai és pénzügyi támogatást is nyújtott a tagállamoknak a portál beindításához (tagállamonként 1 millió eurót).

 

Miért nem vesz igénybe az EU kereskedelmi informatikai infrastruktúra-szolgáltatókat?

A Bizottság már most is komoly tapasztalattal rendelkezik az egész EU-ra kiterjedő informatikai rendszerek működtetése terén, és valamennyi tagállam semleges és megbízható szolgáltatóként tekint rá. A Bizottság fő szervezeti adatközpontja, valamint az adatközpontot kezelő bizottsági szolgálatok évek óta Luxemburgban találhatók. A Bizottság itt tudja biztosítani az uniós portált támogató informatikai infrastruktúra legmagasabb szintű biztonságát, stabilitását és megbízhatóságát.

 

Összeegyeztethető lesz-e az uniós digitális Covid-igazolvány a nemzetközi szinten kifejlesztett más rendszerekkel?

A Bizottság azon dolgozik, hogy az igazolványok kompatibilisek legyenek az EU-n kívüli országok rendszereivel. A javaslat nyitott a globális kezdeményezésekre, és figyelembe veszi a WHO és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) folyamatban lévő erőfeszítéseit az oltottsági állapot dokumentálására szolgáló digitális technológiák használatára vonatkozó előírások és iránymutatások kidolgozására. A nem uniós országokat ösztönözni kell az uniós digitális Covid-igazolvány elismerésére a nem alapvetően szükséges utazásokat érintő korlátozások feloldásakor. Ezek az igazolványok példaként szolgálhatnak a világszerte jelenleg kifejlesztés alatt álló hasonló igazolványokhoz.

A rendelet lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy határozatokat hozzon a nem uniós országok által az uniós polgárok és családtagjaik részére kiállított igazolványok elismeréséről, amennyiben ezek az igazolványok megfelelnek a minőségi standardoknak és interoperábilisak az uniós bizalmi keretrendszerrel.

 

Az EU-ba utazó nem uniós állampolgárok

Megkönnyítheti-e az uniós digitális Covid-igazolvány a nem uniós országokból az EU-ba történő utazást?

A Tanács május 20-án elfogadta az EU-n kívüli utazásokra vonatkozó megközelítés aktualizálásáról szóló felülvizsgált ajánlást. A tanácsi ajánlás célja, hogy az oltási kampányok előrehaladását és a járványügyi helyzet globális alakulását figyelembe véve enyhítse az EU-ba irányuló, nem alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó jelenlegi korlátozásokat.

Amennyiben a Bizottság meggyőződött arról, hogy egy nem uniós ország az uniós rendszerrel interoperábilis szabványokkal és rendszerekkel összhangban állít ki igazolványokat, a Bizottság elfogadhat olyan határozatot, amelynek alapján az ilyen nem uniós országbeli igazolványokat az uniós digitális Covid-igazolványokra vonatkozókkal azonos feltételek mellett kell elfogadni.

A védőoltások bizonyítékának elfogadására vonatkozó szabályok mindenképpen ugyanazok lennének, mint az uniós polgárok esetében: az egész EU-ra kiterjedő forgalombahozatali engedéllyel rendelkező oltásokat el kell fogadni, de a tagállamok dönthetnek úgy, hogy elfogadják a WHO által jóváhagyott vakcinákat is.