Megjelent a Hivatalos Közlönyben a helyi választott képviselők mandátumának meghosszabbítására vonatkozó rendelet

• Hírek

A kormány legutóbbi ülésén fogadta el a 2020/44-es sürgősségi rendeletet. Ennek értelmében legkésőbb 2020. december 31-éig meghosszabbítják a jelenleg tisztségben lévő helyi hatóságok mandátumát. A rendelet ugyanakkor módosít a helyhatósági választások megszervezésének szabályzatán. A jogszabály értelmében az önkormányzati választások megszervezését a szükségállapot végének kihirdetése után hat hónapon belül kell kezdeményezni.

A jelenleg tisztségben lévő polgármesterek és önkormányzatok mandátumát mindaddig meghosszabbítják, amíg meg nem tartják a helyhatósági választásokat, és az ennek alapján megválasztott tisztségviselők át nem veszik megbízatásukat. A jelenleg tisztségben levő helyi hatóságok mandátuma azonban maximum 2020. december 31-éig hosszabbítható meg.

A kormányrendelet szerint felére csökkentették a helyhatósági választásokon való részvételhez szükséges támogató aláírások számát. A jelenlegi törvénytől eltérően, a politikai pártoknak, politikai szövetségeknek, választási szövetségeknek és a nemzeti kisebbségek egyesületeinek minimum 25.000 támogató aláírást kell majd összegyűjteniük úgy, hogy minden megyéből legyen legalább ötszáz, Bukarestből pedig legalább ezer. A listát a választási periódus kezdetétől számított legtöbb 30 napon belül leadniuk. Az induláshoz szükséges dokumentációt online is be lehet nyújtani.

A rendelet módosította a közigazgatási törvénykönyvet is. A módosítás értelmében a polgármester mandátuma mindaddig tart, amíg az újonnan megválasztott polgármester le nem teszi a hivatali esküt. A polgármester mandátuma organikus törvény révén hosszabbítható meg háború, katasztrófa vagy más olyan körülmény miatt, amely lehetetlenné teszi a választások megszervezését.

Forrás: agerpres.ro