Válaszok a kijárási tilalomra vonatkozó leggyakoribb kérdésekre

• Mit tegyünk

Az alábbi információkat a Stratégiai Kommunikációs Csoport tájékoztatása alapján gyűjtöttük össze.

A. LAKHELYELHAGYÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

1. Milyen távolságra lehet otthonunktól az üzlet, ahol vásárolhatunk? El lehet menni a város másik végén lévő bevásárlóközpontba?

Nem ajánlott. Bár a rendeletben nincs távolsági korlátozás, azt ajánljuk, hogy a bevásárlást a lakáshoz legközelebbi üzletekben végezzék.

2. Kötelező egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot kitölteni akkor is, ha csak a sarki boltba vagy piacra megyünk?

Igen. Csak a kitöltött nyilatkozattal hagyhatja el a lakást, függetlenül attól, hogy közel vagy messze van a bolt. Csak a nyilatkozatban felsorolt indokok miatt szabad a lakást elhagyni.

3. Ha a sarki boltban vagy gyógyszertárban nem találjuk meg a keresett gyógyszert vagy árut, elmehetünk egy távolabbi üzletbe megvásárolni?

Igen. A nyilatkozatban az útvonal megjelölésével több helyszínt is fel lehet sorolni.

4. Beírhatunk több helyszínt is a nyilatkozatba, amikor elhagyjuk a lakást? Például, hogy útban az üzlet felé megállunk a gyógyszertárban?

Igen. A nyilatkozatban több helyszín is felsorolható, a megállók sorrendjében.

5. A nyilatkozatban több lakhelyelhagyási indok is bejelölhető? Például, hogy idős személy ellátását biztosítjuk, de visszafelé megállunk egy üzletben vagy gyógyszertárban?

Igen. Továbbá fel kell sorolni az érintett helyszíneket, az útvonal sorrendjében.

6. Mit jelent az, hogy “rövidtávú közlekedés a lakhely közelében”? A kocogóknak csak a tömbház körül vagy a szomszédos utcákon is szabad futniuk? Mekkora a megengedett távolság?

A fizikai és sporttevékenységeket a lakhely körül lehet elvégezni, tehát a ház vagy a tömbház körül, NEM a parkokban, játszótereken, sportpályákon.

7. Az egyéni sporttevékenységek közé sorolható a biciklizés is? Ha igen, biciklizni csak a lakhely környékén lehet, vagy távolabb is?

A rendelkezés csak rövid, lakhelyhez közeli sportolásra ad lehetőséget. Ellenben a bicikli alternatív közlekedési eszköz is lehet, például munkába menet.

8. A háziállatokat csak a tömbház körül lehet sétáltatni, vagy a közeli parkokban is? Mennyire távolodhatnak el otthonuktól?

A háziállatokat a lakhely körül kell sétáltatni, tehát a ház vagy a tömbház körül, nem a parkokban.

9. Megengedett a 18 éven aluliak kijárása, például háziállat sétáltatás vagy sporttevékenység céljából? Megengedett a 18 éven aluliak kijárása?

16 és 18 év közötti személyek számára igen. Nekik is saját nyilatkozatot kell kitölteniük.

A 16 év alatti kiskorúak esetében felnőtt felügyelettel lehetséges a kijárás vagy a szüleiknek, törvényes gyámjuknak kell kitölteniük a nyilatkozatot. A járvány miatt azt javasoljuk, hogy a kijárást az ő esetükben is minimálisra korlátozzák.

10. Kinek kell kitölteni az egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot a 16 évesnél fiatalabb kiskorúak, illetve a 16-18 év közötti kiskorúak esetében?

16 év alatti kiskorúak esetében a nyilatkozatot az egyik szülőnek vagy a törvényes gyámnak kell kitöltenie és aláírnia.

A 16-18 év közötti kiskorúak saját felelősségre kitölthetik és aláírhatják a nyilatkozatot azzal a feltétellel, hogy tiszteletben tartják a kijárásra vonatkozó előírásokat, és tudniuk kell, hogy nem vehetnek részt semmilyen csoportos találkozáson vagy tevékenységen. Ugyanakkor személyazonosító okmányokkal is kell rendelkezniük.

11. Mennyire lehet távol az otthonunktól a szakorvos rendelője? Elmehetünk szakorvosi vizsgálatra például Csíkszeredából Kolozsvárra?

Igen. Nincs távolsághatár, amelyen belül az orvosi rendelőnek kell lennie. De azt javasoljuk, hogy csak akkor utazzanak orvosi vizsgálatra más városokba, ha előtte ellenőrizték az illető rendelő működését ebben az időszakban. Ez alól kivételt képeznek a súlyos, sürgősségi esetek.

12. Lehetséges-e hogy a saját városomból egy másik megyébe utazzak gyógyszereket és élelmet vinni idős szüleimnek?

Igen. Ilyen esetben sincs megszabva távolsághatár. Bár azt ajánljuk, hogy a bevásárlást és gyógyszervásárlást a lakáshoz legközelebbi üzletekben végezzék.

13. Elhozhatom-e a 65 évnél idősebb nagymamát otthonából hozzánk, egy másik városba / megyébe?

Igen, ha az idős személy más címre való szállítása ápolás vagy orvosi kezelés céljából történik. Viszont azt javasoljuk, hogy ezt az utat 11 és 13 óra között tegyék, vagy legalábbis ne lépjék túl nagyon ezt az intervallumot.

14. Kimehetek a lakásból, hogy elhozzam a kórházból a feleségemet és a kiskorú gyermekemet?

Igen. Az egyéni felelősségvállalási nyilatkozatban a 4. pontot („indokolt eset”) kell bejelölni. A feleségének is ki kell töltenie egy hasonló nyilatkozatot.

15. Elmehet a szülő a lakhelyéről, hogy meglátogassa kiskorú gyermekét, akit a másik szülő gondozásába helyeztek el?

Igen. Bár ez nem szerepel a lakhelyelhagyás lehetséges indokai között, a bírósági vagy közjegyzői válási határozatban előírt szülői jogok gyakorolhatóak. A szülő elveheti a gyereket annak állandó lakhelyéről, ha betartja a határozatban megadott időszakot.

16. Utazhat-e háromnál több személy egy autóban?

Igen, a hatósági rendelet csak a gyalogos közlekedést szabályozza, nem a tömegközlekedést. Fontos azonban a járvány terjedésének megakadályozása érdekében az általános intézkedések betartása, ideértve azt is, hogy az utasok között legyen egy szabad hely. Ez elsősorban azokra vonatkozik, akik szervezett személyszállítást végeznek az alkalmazottak számára.

17. Ha a barátom, ismerősöm repülővel érkezik egy másik országból, elhozhatom őt a repülőtérről?

Igen, erre a helyzetre nem tér ki a hatósági rendelet.Azonban ha az illető személynek nincs mivel elmennie a repülőtérről a lakóhelyére vagy a tartózkodási helyére, akkor a szállítás megengedett, az egyéni felelősségvállalási nyilatkozat kitöltésével. (4. pont bejelölésével)

FONTOS! A vörös zónákból érkezők intézményesített karanténba lépnek, tehát rokonok vagy barátok nem vehetik el őket a repülőtérről. A sárga zónákból érkezők pedig házi elkülönítésbe kerülnek. Ez azt jelenti, hogy ön is házi elkülönítésbe kell kerüljön, amennyiben elhozza a barátját a repülőtérről.

18. Elhagyhatom az állandó lakhelyemet, hogy egy másik, nem saját tulajdonú, de jobb körülményeket nyújtó lakásban lehessek házi elkülönítésben a családommal?

Igen. A 3. sz. katonai rendelet nem írja elő az állandó lakhelyen való tartózkodást. A törvényes feltételek és előírások betartásával bármely ön által megjelölt helyen tartózkodhat ez idő alatt.

19. Ha nem tudjuk kinyomtatni a nyilatkozat formanyomtatványát, érvényes a kézzel írt nyilatkozat is? Az így leírt szöveg azonos kell legyen a formanyomtatvány szövegével?

Igen. A nyilatkozat lehet kézzel írott is. Kötelező módon tartalmaznia kell a család- és keresztnevet, születési dátumot, tényleges lakhely címét, a lakhelyelhagyás indokát és azokat a helyszíneket, amelyen a személy végighalad, a dátumot és az aláírást. A nyilatkozat on-line is kitölthető a https://formular.sts.ro/ oldalon és telefonon, tableten vagy más elektronikai eszközön felmutatható az ellenőrző szervek kérésére, de minden esetben tartalmaznia kell az érintett személy kézi aláírását.

B. MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

20. Egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot azoknak is ki kell tölteni, akik munkába mennek?

Nem. Az alkalmazottaknak munkahelyi igazolást vagy munkahelyi igazolványt kell felmutatniuk. Csak azoknak kell egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot kitölteniük, akik: engedélyezett magánszemélyek (PFA), egyéni vállalkozozók, családi vállalkozás tagjai/munkavégzői, szabadfoglalkozásúak vagy mezőgazdasággal foglalkozó személyek.

21. Elvihetem autóval házastársamat a munkahelyére vagy onnan haza?

Igen. Amennyiben ez indokolt, megteheti, de legyen erről kitöltve egyéni felelősségvállalási nyilatkozata. Ez a helyzet akkor indokolt, ha a munkahely felé nincs tömegközlekedési lehetőség, vagy ha a fertőzés veszélye jelentősen megnövekedne (többszörös lenne az átszállás, hosszabb várakozási időt kellene tölteni az állomásokon, stb.). A 65 évnél idősebb járművezetők számára tanácsos elkerülni az ilyen jellegű kijárásokat a 11.00–13.00 közötti időszakon kívül.

22. Az ingázók más településekre is mehetnek dolgozni a kijárási tilalom alatt?

Igen, a lakhely és a munkahely közötti mozgás megengedett. A rendelet nem említi, hogy a munkahely településének meg kell egyeznie a lakóhellyel. Tehát az ingázóknak rendelkezniük kell munkahelyi igazolvánnyal vagy a munkáltató által kiállított igazolással vagy az egyéni felelősségvállalási nyilatkozattal.

23. A mezőgazdasági termelő mehet-e más városba például burgonyát eladni?

Elvileg igen, a rendeletben nincs megszabva távolság-korlátozás. A korlátozásoknak a logikája az, hogy a lehető legnagyobb mértékben szűkítsék az emberek közötti kapcsolatot, a fertőzés terjedését. Ezért javasolt, hogy a mezőgazdasági termelők a lehető legrövidebb távolságot tegyék meg, hogy értékesítsék terményeiket.

24. Újságírók, fotósok és videósok elmehetnek más városba munkavégzés céljából? Lehetséges a többnapos kiszállás, szolgálati, illetve munkaügyben?

Igen, amennyiben a munkaigazolvány vagy munkaadói igazolás vagy egyéni felelősségvállalási nyilatkozat (20. válasz) alapján megállapítható a kiszállás/utazás indokoltsága. A katonai rendelet nem korlátozza térben és időben a munkavégzés céljából történő lakhelyelhagyást.

25. A szabadfoglalkozásúak (írók, művészek, stb.), elvonulhatnak a műtermekbe a szükségállapot ideje alatt?

Igen, ehhez ki kell tölteniük egy egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot.

C. ÜGYINTÉZÉSSEL KAPOCSALTOS KÉRDÉSEK

26. Kimehetek a lakásból számlákat fizetni, bankrészletet törleszteni vagy közjegyzőhöz szerződést kötni?

Igen, amennyiben erre nincs más vagy internetes lehetőség, de legyen Önnél aláírt egyéni felelősségvállalási nyilatkozat, az ok megjelölésével. Javasoljuk, legyenek Önnél azok a dokumentumok, amelyek igazolják a kifizetések szükségességét (számlák, értesítések, elő-szerződések stb.).

27. Közjegyzőhöz közjegyzői papírok/nyilatkozatok elkészítése céljából lehet menni ebben az időszakban?

Igen, ez indokolt esetben megengedett, amennyiben a szükséges közjegyzői papír on-line nem intézhető.

28. Akinek bankba kell mennie (készpénzfelvétel miatt vagy más okból), mit jelölhet be az egyéni nyilatkozatban, hogy ne kapjon büntetést?

Az egyéni nyilatkozatban a 4. pont jelölhető be ebben az esetben ( „indokolt eset”). Ezzel együtt, a fertőzések elkerülése miatt javasoljuk kártyás fizetés használatát.

29. Az autó időszakos műszaki ellenőrzése lejár (ITP). Meghosszabbítják az érvényességét?

Nem hosszabbítják meg. Az ellenőrzés elvégezhető a jóváhagyott állomásokon, ez alapvető szükségleti ellátásnak minősül (ebben az esetben a 2. pontot kell megjelölni az egyéni felelősségvállalási nyilatkozatban).

30. Lejárt a kötelező biztosításom (RCA). Ennek automatikusan meghosszabbítják az érvényességét? Ha nem, elhagyhatom a lakhelyem, hogy kössek egy újabb biztosítást?

Nem. Az RCA (kötelező) biztosítás érvényességét nem hosszabbítják meg a szükségállapot alatt. Mivel ez online is megvásárolható, az RCA biztosítás megkötése nem számít sürgősségnek és nem lehet indok a lakhely elhagyására.

31. Elhagyhatom a lakhelyem az épülőfélben levő házam építkezési munkálatainak felügyeletére?

Nem, ez nem szerepel a lakhelyelhagyás lehetséges indokai között.

32. Ha valaki házat épít, és ennek munkálatait szeretné ebben az időszakban is folytatni, megteheti ezt anélkül, hogy törvényt sértene? Amennyiben igen, milyen indokot kell bejelölnie a nyilatkozatban?

A lakhelyelhagyás indoka halaszthatatlan okra kell vonatkozzon. A 4. pontnál bejelölhető “indokolt eset” megalapozott kell legyen.